Prace ziemne

grzebanie łopatą w ziemiPrace ziemne są jednym z początkowych i niezbędnych etapów realizacji każdej inwestycji. Dysponując własnym, bogato wyposażonym zapleczem maszynowym i doświadczoną kadrą pracowniczą, podejmujemy się realizacji prostych wykopów pod budownictwo jednorodzinne, jak i nietypowych robót ziemnych pod obiekty wielorodzinne, przemysłowe i użytku publicznego.

Zakres wykonywanych przez nas robót ziemnych obejmuje:

  • niwelację terenu,
  • utwardzanie terenu pod drogi i parkingi,
  •  przygotowanie terenu pod trawniki.

 

Dzięki dostępności specjalistycznego sprzętu budowlanego – m.in. koparek, koparko-ładowarek i wywrotek, wszystkie usługi realizujemy terminowo i precyzyjnie.

 

Jak przygotować teren pod budowę domu?

Przygotowanie terenu pod budowę to wieloetapowy proces, na który składają się takie prace, jak:

  • usuwanie drzew i krzewów,
  • wyrównanie terenu,
  • przygotowanie miejsca do składowania materiałów budowlanych,
  • wykopy pod fundamenty.

 

Mamy świadomość, że odpowiednio przeprowadzone roboty ziemne mają istotny wpływ na stabilność konstrukcji budynku oraz pozwalają na przeprowadzenie dalszych prac realizacyjnych bez opóźnień i utrudnień.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub zarezerwowania terminu realizacji robót ziemnych prosimy o kontakt.